Vad menas med ett oöppnat kuvert?

Det som menas med ett oöppnat kuvert är att företag/organisationer gör bakgrundskontroller, via polisens belastningsregister.
Att göra bakgrundskontroller via polisens belastningsregister kan ibland vara utmanande och vi kommer gå igenom allt i detta inlägg och förtydliga!

När du ska gör ett utdrag ur polisens belastningsregister behöver det göras av den personen kontrollen ska göras på. Detta menas med att du bara kan göra det på dig själv. Om ett företag inför en anställning vill ha tillgång till ditt polisregister måste du själv begära ut det. Utdraget du gjprt kommer därefter skickas till din folkbokförda adress. Kuvertet som kommer är oöppnat och det är många som vill att du ska låta det vara så, för en minskad risk för förfalskning. Vad som menas med förfalskning är att du exempelvis förändrar eller tar bort någon information i ditt belastningsregister.

Syftet med ett oöppnat kuvert är att när du får hem kuvertet ska du lämna det som det är till företaget eller organisationen.

 

Undvik frågor om oöppnat kuvert

När det gäller frågor kring ett oöppnat kuvert är det ett problem för många gällande att använda sig av polisens belastningsregister vid bakgrundskontroller. På Checko.se anser vi därför att det är anpassat för er som vill göra bakgrundskontroller på personer men samtidigt undvika frågor kring oöppnat kuvert.