Vad är objektiva bakgrundskontroller?

Bakgrundskontroller är ett sätt för både kandidaten och arbetsgivaren att känna sig trygga i rekryteringsprocessen.
Att låta en utomstående part genomföra en objektiv process minskar risken för godtyckliga bedömningar och ökar tryggheten för båda parter. Checko.se har alltid haft inställningen att vara en objektiv aktör när det kommer till bakgrundskontroller för företag, föreningar och privatpersoner. Från vår synvinkel innebär det att vi som företag inte ger några rekommendationer eller kommentarer på den fakta som vi sammanställer åt våra kunder.

Företag eller föreningar som begär bakgrundskontroller hos oss får möjligheten att själva bilda sig en uppfattning då vi inte ger några kommentarer eller rekommendationer i kontrollen. Detta gör det tryggt att använda Checko för sammanställning av information. Detta genom att sammanställa eventuella förekomster i Svenska domstolar och även få tillgång till originaldomen.

Varför är Checko pålitligt?

Vid andra företags rekryteringar anser inte vi att ett företag som arbetar med bakgrundskonroller ska ha någon inverkan eller åsikter i det. Det innebär inte att vi inte kan våra bakgrundskontroller, där är vi experter. Men vi är inte experter på alla företag som genomför kontroller via oss. Därför kan vi inte komma med råd, åsikter eller kommentarer för om en kandidat passar ert företag.

Vårt arbete är endast att sammanställa fakta och ge den till kunden för att sedan själva kunna skapa en uppfattning om den specifika kandidaten om den passar för det företaget.

 

Checko.se 

100% träffsäkerhet

Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Testa Checko.se här!