Vad är objektiva bakgrundskontroller?

Bakgrundskontroller är ett sätt för både kandidaten och arbetsgivaren att känna sig trygga i rekryteringsprocessen.
Att låta en utomstående part genomföra en objektiv process minskar risken för godtyckliga bedömningar och ökar tryggheten för båda parter. Checko.se har alltid haft inställningen att vara en objektiv aktör när det kommer till bakgrundskontroller för företag, föreningar och privatpersoner. Från vår synvinkel innebär det att vi som företag inte ger några rekommendationer eller kommentarer på den fakta som vi sammanställer åt våra kunder.

Genom att vi inte ger några kommentarer eller rekommendationer i våra bakgrundskontroller, kan företag själva skapa sig en uppfattning. De kan tryggt använda våra tjänster som ett sätt att sammanställa fakta. Att sammanställa eventuella förekomster i svenska domstolar och få tillgång till originaldomen.

Varför är ni en objektiv aktör?

Vi anser inte att ett företag som arbetar med bakgrundskontroller skall ha någon inverkan i ett företags rekryteringar. Det innebär inte att vi inte kan våra bakgrundskontroller, där är vi experter. Men vi är inte experter på alla företag som genomför kontroller via oss. Därför kan vi omöjligt komma med råd eller kommentarer för om en kandidat passar ert företag.

Vi sammanställer fakta och ger er som kund all fakta för att ni själva skall kunna skapa er en uppfattning om kandidaten passar för en rekrytering.

 

Checko.se 

100% träffsäkerhet

Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Testa Checko.se här!