Utdrag ur belastningsregistret

Ett utdrag ur belastningsregistrer, även kallat brottsregister, straffregister eller polisregister, är ett dokument som innehållader uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott.

Belastningsregistret tillhandahålls av polismyndigheten. Belastningsregistret finns att beställa från polismyndigheter genom olika blanketter. Val av blankett utgör vilken typ av information som du önskar att erhålla samt i vilket syfte du vill ha utdraget till, t.ex. för jobb.

Alla svenska medborgare med ett personnummer utfärdat, har rätten att begära ut ett belastningsregister på sig själva. Det är inte möjligt att begära ett utdrag ur belastningsregistret för någon annan person än sig själv. 

I ett utdrag ur belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till.

Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott. Ett godkänt strafföreläggande förs in i belastningsregistret efter att det har fastställts. Ett godkänt strafföreläggande är en tidsbesparande och förenklad procedur för involverade parter. Ärendet går då inte till rättegång i domstol. I ett utdrag ur belastningsregistret finns ingen bakomliggande information om brottsrubriceringarna, utan endast vilken dom eller strafföreläggande som utfärdats. Har du begått ett åtalsbrott så finns det kvar i systemet i 10 år till skillnad från ett strafföreläggande, där informationen försvinner ur systemet efter 5 år.

Ett utdrag ur belastningsregistret går i och med polisens vidtagna åtgärder i spåret av pandemin, även att beställa genom polismyndighetens e-tjänst. Detta gäller fr o m 24/1 och avser postgång, inte handläggningstid.

Notera att polisens e-tjänst enbart är ett beställningsformulär där du anger dina uppgifter samt vilken typ av utdrag ur belastningsregistret som du önskar erhålla. Du kan per idag inte erhålla ett utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten digitalt, där resultatet presenteras för dig omgående.

 

Test Checko Gratis!

Testa checko innan du binder dig, skriv in din epost och det personnummer du vill göra en kontroll på.

Genom att trycka på “Gör en kontroll” så godkänner du våra villkor.

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Utdrag ur belastningsregistret

På Checko.se så kan du snabbt och enkelt i realtid göra ett utdrag ur belastningsregistret på dig själv eller någon annan. Detta gör du enkelt genom att beställa en kontroll här. 

Första kontrollen är alltid gratis!

Hur snabbt kan jag få svar?

På Checko.se så får du svar direkt när du skickar in en kontroll. Du presenteras direkt med information för att hjälpa dig ta rätt beslut.

Såhär funkar det!

Allt du behöver göra är att ange personens personnummer och klicka på knappen ”Beställ nu”. Det vi gör är att vi skickar in personnumren på ett säkert sätt till vår Checko Databas där vi kontrollerar baserat på realtidsinformation.

Baserat på resultaten kommer vi att presentera dem i nästa steg. Varje kontroll kommer att ge dig information om personnumret så som domstolshandlingar, beslut och namnet på personen.

Du kommer att få möjlighet att beställa ytterligare information om det behövs. Gör en kontroll nu och få svar direkt! – Klicka här!