Utdrag ur belastningsregistret

Ett utdrag ur belastningsregistret, även kallat brottsregister, straffregister eller polisregister, är ett dokument som innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott

Utdrag ur belastningsregistret

Vad är ett belastningsregister?

Ett belastningsregister tillhandahålls av polismyndigheten. För att beställa belastningsregistret kan det göras via olika typer av blanketter och går endast att göra hos polismyndigheterna.  Belastningsregistret. Det finns olika blanketter, vilken blankett du väljer beror på vilken information du iill ha men även för vilket syfta du vill ha det, om det exempelvis är för ett jobb.

Har du ett personnummer och är svensk medborgare har du rätten att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan du bara göra på dig själv och ingen annan hos polisen. 

 

I ett utdrag ur belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till

Det står alltså inte något om att man är eller har varit misstänkt för ett brott. Ett godkänt strafföreläggande förs in i belastningsregistret efter att det har fastställts. Ett godkänt strafföreläggande är en tidsbesparande och förenklad procedur för involverade parter. Ärendet går då inte till rättegång i domstol. I ett utdrag ur belastningsregistret finns ingen bakomliggande information om brottsrubriceringarna, utan endast vilken dom eller strafföreläggande som utfärdats. Har du begått ett åtalsbrott så finns det kvar i systemet i 10 år till skillnad från ett strafföreläggande, där informationen försvinner ur systemet efter 5 år.

Ett utdrag ur belastningsregistret går i och med polisens vidtagna åtgärder i spåret av pandemin, även att beställa genom polismyndighetens e-tjänst. Detta gäller fr o m 24/1 och avser postgång, inte handläggningstid.

Notera att polisens e-tjänst enbart är ett beställningsformulär där du anger dina uppgifter samt vilken typ av utdrag ur belastningsregistret som du önskar erhålla. Du kan idag inte erhålla ett utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten digitalt, där resultatet presenteras för dig omgående. Checko erbjuder dig att kunna få en digital bakgrundskontroll på önskad person. Det enda som behövs är ett personnummer på den personen du önskar beställa en bakgrundskontroll på. Processen tar endast några minuter och du kommer därefter få svar och allt är helt anonymt. Det är snabbt, enkelt och säkert!

 

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?

Givetvis! Faktum är att de flesta arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister. Detta då en bakgrundskontroll från Checko går snabbare att utföra och få svar på samt innehållades mer information än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Kan jag som arbetsgivare beställa en bakgrundskontroll?

Absolut! Allt fler företag går ifrån det traditionella sättet att utföra en bakgrundskontroll, d.v.s via Polisens belastningsregister. Polisens tjänst är inte anpassad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten beställa ett utdrag ur belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor på att erhålla brevet, är oftast en omöjlig ekvation för arbetsgivare. Via Checko, får arbetsgivaren svar omgående.

Hur snabbt får jag svar på min beställning?

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Vi är ett företag och behöver kvitto, får vi det?

Ni erhåller alltid ett kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson.

När är det krav på belastningsregister från polisen?

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi en juridisk bakgrundskontroll via oss.

Är en person dömd om man finns i brottmål?

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll. Det är därför av största vikt att du som kund alltid går igenom den informationen som presenteras för dig. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom, vilket noteras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon formell rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter.

Åtalsunderlåtelse innebär att ett brott utreds, men att det ännu inte blivit åtal eller rättegång. En åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet noteras i belastningsregistret.

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej. Personen som du har gjort en juridisk bakgrundskontroll på kommer inte att informeras om det. 

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret som företag?

Det snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Checko. När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. 

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss.

Vi är ett bemanningsföretag. Kan vi använda er?

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen.

Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.