Straffregister

Möjlighet till kontroll!

Ett utdrag ur straffregistret innefattar inte bara domar via en domstol, utan även mindre brott som i många fall kan verka obetydliga. Ett exempel på detta kan vara fortkörning. På Checko får du allt i en kontroll, du behöver endast ett personnummer

Kolla Straffregister

Straffregister är även kallat belastningsregister och det utförs av polismyndigheterna. I ett straffregister finns en persons information om dens brottsliga historia. Detta betyder att personen i fråga gjort för ett brott som genom en dom straff förlagts. Om denna person sedan blir dömd, registreras detta i ett straffregistret och det går att söka på. Som svensk medborgare har du rätten att begära ut ett utdrag från straffregistret.

Kan man se om någon blivit dömd?

Du kan enkelt och säkert beställa en kontroll digitalt på Checko. Kontrollen du beställer är helt anonym, det spelar ingen roll vem du väljer beställa en bakgrundskontroll på, personen kommer inte att få reda på det. Är det inte ett lagkrav på att utdraget ska beställas från polisens belastnings register

är det endast onödig tid som spills. Ett utdrag ur polisens belastningsregister tar ca 2-3 veckor att få. För att beställa ett utdrag hos polisen krävs det en viss handläggningstid från att ansökan kommit in tills att den lämnas till dig på posten. Det krävs även ett förarbete med att fylla i en blankett. Beställer du en bakgrundskontroll på Checko kommer du endast behöva ett personnummer på den person du önskar en bakgrundskontroll på. Detta är därav ett utdrag från alla Sveriges domstolar och du får bakgrundskontrollen inom bara några minuter

 

Syftet med straffregister

Sammanfattningsvis är den mest förekommande anledningen till att människor beställer ett utdrag ur straffregistret att de vill veta en viss persons bakgrund. Det kan exemplevis betyda att arbetsgivare kan begära utdrag i syfte till viss typ av arbete inom skola eller andra förekommande arbete med barn, men kan även ske av rent intresse. Det är enkelt med Checko, du kan beställa ett registerutdrag från ditt egna straffregister eller på önskad person!

Så beställer du ett straffregister

Vi hjälper bland annat dig som företag, förening eller privatperson att göra juridiska bakgrundskontroller digitalt på ett snabbt, kostnadseffektivt och 100% träffsäkert sätt. Detta betyder bland annat att det bespara er alternativkostnaden som kan uppstå vid ett felaktigt beslut. Vi är er bästa vän genom hela beslutsvägen och tillsammans med oss är det enda du behöver göra är att:

  1. Logga in
  2. Skriva personnumret
  3. Därefter tar det sekunder och du har ett svar direkt. Enklare blir det inte!

 

Beställ din kontroll här!

 

100% träffsäkerhet
Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt men lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.