Polisens belastningsregister

Vad menas med ett oöppnat kuvert?

När man pratar om ett oöppnat kuvert så nämns det oftast i samband med att företag/organisationer gör bakgrundskontroller, via polisens belastningsregister.

Kortfattat är att när du skall göra utdrag ur polisens belastningsregister så behöver det göras av personen som det berör. D.v.s. endast du kan göra det på dig själv. Vill ett företag ha tillgång till ditt polisregister så måste du begära ut det själv.

Utdraget kommer sedan att skickas till din folkbokföringsadress, och det är där ‘’oöppnat kuvert’’ kommer in i bilden igen. Det finns de som begär att du skall lämna kuvertet oöppnat, för att minska risken för förfalskning. D.v.s. att du manipulerar information i ditt belastningsregister.

Syftet är då alltså att när du får hem kuvertet från polisen med ditt belastningsregister så skall du lämna det oöppnat till företaget/organisationen som ursprungligen efterfrågat det.

Frågan kring ett oöppnat kuvert är ett av många problem med att använda polisens belastningsregister vid bakgrundskontroller. Därför anser vi att Checko är betydligt mer effektivt och anpassat för företag/organisationer i syfte att utföra bakgrundskontroller på personer.