Nyheter på Checko

Kan man hämta ut domar online?

Du kan hämta ut både strafföreläggande och domar online. Som privatperson finns det idag många olika vägar att gå för att få ett digitalt utdrag som presenterar ditt register i form av domar och straffpåföljder. Du kan bland annat ta saken i egna händer och kontakta samtliga domstolar för att begära ett utdrag som påvisar […]

11 mars 22
4 tips när du hittar en dom på en person!

4 tips när du hittar en dom på en person! Vi får en del frågor på Checko om vilka register vi har tillgång till och vilken dom som kommer synas och inte. Samt hur vi hittar domar på personer. Vi försöker uppdatera våra ”Vanliga frågor” med jämna mellanrum när nya frågor dyker upp så att […]

11 mars 22

Nyheter på Checko

12 april 2022
Bakgrundskontroll inför nyanställning – vad är det som gäller?

Bakgrundskontroll inför nyanställning – vad är det som gäller? Rekrytering av nya medarbetare är en nyckelprocess för de flesta företag, och bristfällig information om en arbetssökande kan medföra både oönskade kostnader vid en felrekrytering och risker för arbetsgivarens varumärke. Många gånger finns det ett intresse av att göra en bakgrundskontroll som sträcker sig utöver de […]

11 mars 2022
Policy för bakgrundskontroller ger tydlighet och struktur

Policy för bakgrundskontroller ger tydlighet och struktur Förutom att ge tydlighet i en organisation säkerställer en lämplig policy för bakgrundskontroller även att viktiga lagar och förordningar följs. För att kunna kontrollera eller behandla känsliga personuppgifter måste det finnas en rättslig grund, i detta fall ett legitimt intresse. För en arbetsgivare innebär detta intresse att ”kunna […]

11 mars 2022
Load more

Vi är din framtida partner inom juridik som snabbt, säkert och kostnadseffektivt, kommer leda dig rätt i beslutsvägen inför tex. en rekrytering. Med vår avancerade men lättanvända plattform, kan du inhämta rättsinformation om individer direkt ifrån Sveriges Domstolar. Informationen får du direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vi bygger på trovärdiga samt kvalitetssäkrade underlag och information från olika svenska domstolar. Vi specialiserar oss på juridisk information och erbjuder dig som kund detaljerade juridiska kontroller som underlättar olika beslut, tex. inför rekrytering.

Med Standard Check kan du snabbt (inom några sekunder) och enkelt få reda på om det finns domar om en viss individ. Med Utökad Check får du utöver informationen om eventuella domar, även möjligheten att ladda ner domarna i PDF-format.

Vi hjälper dig som företag, förening eller privatperson att göra juridiska bakgrundskontroller digitalt på ett snabbt, kostnadseffektivt och 100% träffsäkert sätt. Bespara er alternativkostnaden som kan uppstå vid ett felaktigt beslut. Vi är er bästa vän genom hela beslutsvägen.

100% träffsäkerhet
Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Beställ en kontroll!