Det går att både hämta ut domar online men även strafföreläggande. Idag kan du enkelt få tag på detta och det finns olika sätt man kan göra för att få ett digitalt utdrag som visar ditt register, detta kan göras som privatperson, företag, organisation och så vidare. Ett sätt att göra detta på är att kontakta samtliga domstolar för att sedan kunna begära ett utdrag från som eventuellt påvisat att du förekommit i dom eller begått brott genom ditt personnummer. Detta kan ta långt tid om du inte vet eller är osäker på om du har någon dom eller om du inte vet vilken domstol domen dömdes från. Det finns 48 tingsrätter i Sverige, därefter finns det hovrätter, högsta domstol, förvaltningsdomstolar, diverse specialdomstolar, exempel på det är mark- och miljödomstolen

 

Domar online via Checko.se

För att göra denna process lite enklare har vi skapat Checko. Du kan hämta ut domar online via oss på Checko. Utdraget du får av oss är från alla Sveriges domstolar och du får svar inom några minuter efter påbörjad kontroll! Finns det en dom i personnumret du vill göra en bakgrundskontroll på kommer det att påvisa de domar och brott som är kopplade till önskad person. Det är med andra ord väldigt enkelt på Checko! Det enda som krävs är ett personnummer på personen du önskar utdrag av dom på.  Att begära ut en dom online är helt anonymt på Checko. 

 

Kan jag få ut brottsregister online via polisen?

Nej. Du kan inte hämta ut ett brottsregister online via polisen då de inte erbjuder digitala tjänster. För att begära ett utdrag från polisens belastningsregister behöver du fylla i en blankett och därefter skicka in den. Sedan sker en handläggningstid på 2-3 veckor innan du får utdraget skickat på post till dig. På grund av att brottsregister från polisen inte finns online blir det mycket smidigare att vända sig till Sveriges domstolar, via oss på Checko!