Hur länge finns jag med i belastningsregistret?

Det beror helt på vilket typ av straff som du dömts för och därmed registrerats i belastningsregistret.

Hur länge finns jag med i brottsregistret?

Hur länge du står kvar i belastningsregistret beror alltså av påföljden. Har du dömts för ett brott där påföljden blivit fängelsestraff, då finns du kvar i belastningsregistret i 10 år efter din frigivelse.
Har du dömts för böter tas domen bort 5 år efter domen/beslutet fallit.

Det längsta som en dom kan finnas kvar i belastningsregistret är 20 år.

Det finns även speciella undantag ifall den dömde är under 18 år vid tillfället. T.ex. så finns det något som heter “Straffvarning”. Det innebär att åklagaren beslutat att inte åtala en person under 18 år för brottet. Då försvinner denna straffvarning ur belastningsregistret efter 3 år.

Sammanfattningsvis styrs det inte av brottet utan av påföljden av brottet (straffet i folkmun). Dvs vad du vart dömd till.

Fängelse = 10 år efter frigivning
Böter = 5 år efter dom fallit

 

Checko.se kan du snabbt och enkelt få ut en dom digitalt 

Fördelarna med att beställa en bakgrundskontroll via oss på Checko.se vs utdrag direkt från belastningsregistret är många. Hos Checko.se kan du som t ex arbetsgivare, förening, eller privatperson beställa en bakgrundskoll på personen du önskar kolla upp utan att personen i fråga vet om det. Det är alltså anonymt att begära ut en dom hos oss. 

Det är offentliga handlingar som man har rätt att få information kring. Detta innebär således mindre risk för förfalskningar då det endast är du själv som får hämta information via belastningsregistret. Att få tillgång till utdraget från polisens belastningsregistret tar dessutom ca 3 veckor och skickas per post till personen ifråga. Beställer du istället en bakgrundskontroll från oss gör vi ett utdrag från Sveriges domstolar och du får resultatet direkt inom några sekunder och allt sker dessutom digitalt.

Bli medlem och börja begära bakgrundskontroller från oss. Vi hjälper:

Företag, Föreningar, Privatpersoner, Organisationer

Som företag kan du tex. kolla upp en person som du haft på en arbetsintervju för att se så att personen i fråga inte förekommer i någon dom via belastningsregistret. Det kan vara en skön och bekväm trygghet för dig som arbetsgivare att veta att de personerna du anställer inte framgår i något brott. Det är även så att vi på checko.se har en tjänst där du kan betala månadsvis beroende på hur många kontroller du vill göra så regleras priset. Är du även i tidsbrist och snabbt vill kolla upp någon inför en intervju eller liknande så är vi på Checko snabbast på marknaden och du får svar inom bara några sekunder. 

Om du är en förening och vill kolla upp medlemmarna du lägger till i din grupp kan vi också rekommendera att göra en bakgrundskontroll först för att kolla belastningsregistret på personen i fråga. Om du ska kolla upp många medlemmar så har vi ett superbra paketpris där du själv kan styra över hur många kontroller du vill göra och betala dessa månadsvis. Det kan vara bra som förening att veta vilka personer man tar in i gemenskapen. Men detta kan ju även vara en bostadsförening där man vill undersöka personerna lite noggrannare innan man godkänner dessa till att ex. hyra en lägenhet eller liknande. Då är vi på checko här och hjälper till med att ta fram bakgrundskontroller snabbt och smidigt. 

Har du barn som går i förskola eller skola? Har du någon gång tänkt på att kolla upp pedagoger eller lärare för att veta att skolan är en säker och trygg? Det är inte många som tänker på det. Kan man verkligen lita på att all personal som tar hand om dina barn faktiskt inte framkommer i någon dom? Detta kan du enkelt kolla upp via oss på checko. Det tar bara några sekunder och det är anonymt. 

Vill du som organisation kolla upp en person som är verksam inom din organisation? Det kan vara för någon som ska vara ansiktet utåt eller som har någon betydande roll inom organisationen. Det kan vara skönt då att veta att personen inte har något i sitt belastningsregister. Det är så enkelt att använda sig av vår tjänst och alla kontroller man gör är anonyma så att ni som organisation behöver inte tänka på att personen man kollar upp. 

 

Vem är checko? 

Vi är din framtida partner inom juridik som snabbt, säkert och kostnadseffektivt, kommer leda dig rätt i beslutsvägen inför tex. en rekrytering. Med vår avancerade men lättanvända plattform, kan du inhämta rättsinformation om individer direkt i från Sveriges Domstolar. Informationen får du direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vi bygger på trovärdiga samt kvalitetssäkrade underlag och information från olika svenska domstolar. Vi specialiserar oss på juridisk information och erbjuder dig som kund detaljerade juridiska kontroller som underlättar olika beslut, tex. inför rekrytering.

Med Standard Check kan du snabbt (inom några sekunder) och enkelt få reda på om det finns domar om en viss individ. Med Utökad Check får du utöver informationen om eventuella domar, även möjligheten att ladda ner domarna i PDF-format.

100% träffsäkerhet

Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt

Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Har du några frågor kring vår tjänst? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer! Testa gärna checko gratis här nedan: 

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?

Givetvis! Faktum är att de flesta arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister. Detta då en bakgrundskontroll från Checko går snabbare att utföra och få svar på samt innehållades mer information än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Kan jag som arbetsgivare beställa en bakgrundskontroll?

Absolut! Allt fler företag går ifrån det traditionella sättet att utföra en bakgrundskontroll, d.v.s via Polisens belastningsregister. Polisens tjänst är inte anpassad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten beställa ett utdrag ur belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor på att erhålla brevet, är oftast en omöjlig ekvation för arbetsgivare. Via Checko, får arbetsgivaren svar omgående.

Hur snabbt får jag svar på min beställning?

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Vi är ett företag och behöver kvitto, får vi det?

Ni erhåller alltid ett kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson.

När är det krav på belastningsregister från polisen?

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi en juridisk bakgrundskontroll via oss.

Är en person dömd om man finns i brottmål?

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll. Det är därför av största vikt att du som kund alltid går igenom den informationen som presenteras för dig. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom, vilket noteras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon formell rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter.

Åtalsunderlåtelse innebär att ett brott utreds, men att det ännu inte blivit åtal eller rättegång. En åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet noteras i belastningsregistret.

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej. Personen som du har gjort en juridisk bakgrundskontroll på kommer inte att informeras om det. 

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret som företag?

Det snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Checko. När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. 

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss.

Vi är ett bemanningsföretag. Kan vi använda er?

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen.

Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.