Checko.se är enkelt att använda, men har du ställt dig själv frågan hur bygger Checko sin databas? Låt oss berätta för dig hur vi kan leverera ett snabbt, digitalt, 100% träffsäkert och kostnadseffektivt svar till dig!

Hur bygger Checko sin databas?

Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se skickar varje dag en förfrågan till Sveriges Domstolar två gånger om dagen och frågar om det är några nya domar som kommit in. Här inkluderas både personer som aldrig blivit dömda innan och de som blivit dömda innan, det vill säga alla domar. Har det kommit ut någon dom så får vi det levererat av Sveriges Domstolar, därav är vårt svar 100% träffsäkert. Vår AI & Avläsningsmotor går igenom och kategoriserar informationen med metadata som vi sedan kan presentera i vår databas.

Checko gör också alltid ett grundarbete mot olika källor för att säkerställa att vi levererar korrekt information till dig som beställer en bakgrundskontroll. Vi uppdaterar även och ser över vår datavas för att ta bort den informationen som inte längre är aktuell hos en domstol, för att inget ska bli fel i era kontroller.

 

Hur funkar det då? 

  1. Bli kund/Beställ

Inledningsvis så måste du antingen bli kund, genom att registrera dig på Checko.se, alternativt beställ en bakgrundskontroll. I beställningen så anger du personnummer på personen som du vill göra en bakgrundskontroll på. Organisation, företag eller föreningar behöver inte ha samtycke från personen i fråga, innan en bakgrundskontroll är utförd. Rekommendationen från oss är dock att man begär samtycke.

  1. Få svar

Du blir informerad via mail när din bakgrundskontroll är färdigbehandlat. Vanligtvis så handlar det om några få sekunder. Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. När bakgrundskontrollen sedan är färdigbehandlad, hittar du den tryggt inne på ditt konto, efter att du har loggat in.

  1. Ta del av resultatet

Bakgrundskontrollen, innehållandes rättsinformation ifrån Sveriges domstolar presenteras för er digitalt. Checko presenterar tydligt på den utförda kontrollen om det finns något att anmärka på. ‘’Träff’’ betyder att det finns något att anmärka på. ‘’Ingen träff’’ betyder att personen som har kontrollerats, inte finns med i några rättsdokument.