Bakgrundskontroll för företag

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll.

Checko för Företag

Varför använda Bakgrundskontroll för företag – Checko.se?

Att anställa rätt personal är en viktig investering. Alternativkostnaden för er som företag vid en felrekrytering kan bli både kostsam och få andra negativa konsekvenser. Om ni gör ni en bakgrundskontroll i samband med anställning av ny personal, så möjliggör detta konkreta och utförliga beslutunderlag, som ni sedan kan använda inför anställningen. Detta innebär att risken för en felrekrytering minskas kraftigt. För era potentiella nya medarbetare innebär detta att dem kan känna sig trygga i er seriösta och grundliga anställningsprocess, vilket i sin tur höjer förtroendet för er som företag.

Vi på Checko ger möjligheten att utföra juridiska bakgrundskontroller på ett marknadslednande snabbt, säkert och 100% integritetsskyddat sätt.

Vad är Checko?

Checko är en plattform där användaren, d.v.s. en rekryterare, arbetssökande, hyresvärd eller idrottsförening ges möjligheten att utföra juridiska bakgrundskontroller på ett snabbt, säkert och 100% integritetsskyddat sätt. Checko erbjuder bakgrundskontroller innehållandes juridisk information, hämtat ifrån Sveriges domstolar. Informationen som sedermera presenteras i de juridiska kontrollerna kan vara bl.a. brottmål, tvistemål och stafföreläggande.

Vi på Checko anser att en bakgrundskontroll är ett värdefullt beslutsunderlag för alla typer av tjänstenivåer. Vi vill assistera er i processen att skapa en tryggare och säkrare tillvaro på ex. din arbetsplats. Enligt oss så är en bakgrundskontroll ett bra första steg för att uppnå detta.

Allmänt om bakgrundskontroller

En bakgrundskontroll via Checko, är en juridisk kontroll av privatpersoner, där informationen hämtas direkt ifrån Sveriges domstolar. När vi gör en bakgrundskontroll, så undersöker vi om berörd person förekommer i domar. Detta kallas vanligvis i folkmun för ”kolla upp brottsregister”. Vid utförandet av en juridisk bakgrundskontroll, så inhämtas information kopplat till berörd persons personnummer. Därefter erhåller vi information om en person har blivit dömd i t.ex. domstol. Denna information sammanställs av oss omgående och sedermera presenteras för er som kund. Om ni önskar en utförligare bild av berörd person, så får ni möjlighet att komma åt samtliga dokument som vi finner, kopplade till berörd person. Ett exempel på ett sådant dokument kan vara domstolshandlingarna i ordinal (dvs. i pdf-format). Detta för att ni skall kunna bild er en helhets uppfattning utifrån varje enskilt fall.

Vi utför inte bakgrundskontroller via polisens belastningsregister. Kontroller motsvarar dock den informationen som du erhåller vid ett enskilt utdrag hos polisen.

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?

Givetvis! Faktum är att de flesta arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister. Detta då en bakgrundskontroll från Checko går snabbare att utföra och få svar på samt innehållades mer information än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Kan jag som arbetsgivare beställa en bakgrundskontroll?

Absolut! Allt fler företag går ifrån det traditionella sättet att utföra en bakgrundskontroll, d.v.s via Polisens belastningsregister. Polisens tjänst är inte anpassad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten beställa ett utdrag ur belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor på att erhålla brevet, är oftast en omöjlig ekvation för arbetsgivare. Via Checko, får arbetsgivaren svar omgående.

Hur snabbt får jag svar på min beställning?

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Vi är ett företag och behöver kvitto, får vi det?

Ni erhåller alltid ett kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson.

När är det krav på belastningsregister från polisen?

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi en juridisk bakgrundskontroll via oss.

Är en person dömd om man finns i brottmål?

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll. Det är därför av största vikt att du som kund alltid går igenom den informationen som presenteras för dig. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom, vilket noteras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon formell rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter.

Åtalsunderlåtelse innebär att ett brott utreds, men att det ännu inte blivit åtal eller rättegång. En åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet noteras i belastningsregistret.

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej. Personen som du har gjort en juridisk bakgrundskontroll på kommer inte att informeras om det. 

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret som företag?

Det snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Checko. När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. 

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss.

Vi är ett bemanningsföretag. Kan vi använda er?

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen.

Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.