Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se är enkelt att använda, men har du ställt dig själv frågan hur bygger Checko sin databas? Låt oss berätta för dig hur vi kan leverera ett snabbt, digitalt, 100% träffsäkert och kostnadseffektivt svar till dig!

Hur bygger Checko sin databas?

Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se skickar varje dag en förfrågan till Sveriges Domstolar två gånger om dagen och frågar om det är några nya domar som kommit in. Här inkluderas både personer som aldrig blivit dömda innan och de som blivit dömda innan, det vill säga alla domar. Har det kommit ut någon dom så får vi det levererat av Sveriges Domstolar, därav är vårt svar 100% träffsäkert. Vår AI & Avläsningsmotor går igenom och kategoriserar informationen med metadata som vi sedan kan presentera i vår databas.

Checko gör också alltid ett grundarbete mot olika källor för att säkerställa att vi levererar korrekt information till dig som beställer en bakgrundskontroll. Vi uppdaterar även och ser över vår datavas för att ta bort den informationen som inte längre är aktuell hos en domstol, för att inget ska bli fel i era kontroller.

 

Hur funkar det då? 

  1. Bli kund/Beställ

Inledningsvis så måste du antingen bli kund, genom att registrera dig på Checko.se, alternativt beställ en bakgrundskontroll. I beställningen så anger du personnummer på personen som du vill göra en bakgrundskontroll på. Organisation, företag eller föreningar behöver inte ha samtycke från personen i fråga, innan en bakgrundskontroll är utförd. Rekommendationen från oss är dock att man begär samtycke.

  1. Få svar

Du blir informerad via mail när din bakgrundskontroll är färdigbehandlat. Vanligtvis så handlar det om några få sekunder. Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. När bakgrundskontrollen sedan är färdigbehandlad, hittar du den tryggt inne på ditt konto, efter att du har loggat in.

  1. Ta del av resultatet

Bakgrundskontrollen, innehållandes rättsinformation ifrån Sveriges domstolar presenteras för er digitalt. Checko presenterar tydligt på den utförda kontrollen om det finns något att anmärka på. ‘’Träff’’ betyder att det finns något att anmärka på. ‘’Ingen träff’’ betyder att personen som har kontrollerats, inte finns med i några rättsdokument.

 

 

Arbetsgivare Bakgrundskontroll

Arbetsgivare Bakgrundskontroll

Rekrytering av nya medarbetare är en nyckelprocess för de flesta företag, och bristfällig information om en arbetssökande kan medföra både oönskade kostnader vid en felrekrytering och risker för arbetsgivarens varumärke. Många gånger finns det ett intresse av att göra en bakgrundskontroll som sträcker sig utöver de omständigheter som enbart framgår av ett CV eller att ta referenser. Det kan exempelvis handla om att granska kandidatens aktivitet på internet, framför allt i sociala medier, eller att begära att kandidaten uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Eftersom ett belastningsregister tar 2-3 veckor att få hem så är det lättare för arbetsgivare att göra en bakgrundskontroll här hos oss på Checko.se istället! Du får svaret direkt och kan göra en bakgrundskontroll 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och får alltid svaret lika snabbt.

 

Hur gör man en bakgrundskontroll vid anställning? 

Vilka informationspunkter som undersöks i en bakgrundskontroll beror på vilken typ av tjänst kandidaten är aktuell för, men vanligtvis innefattar de minst ID-verifiering, kontroll i domstolsregister och negativ ekonomisk information som betalningsanmärkningar och skuldsaldo. Verifiering av CV och negativ media är också vanliga kontrollpunkter.

 

  • Vid rekrytering av ledande befattningshavare (såsom styrelsemedlemmar och VD) kan negativ media, intressekonflikter och bolagskopplingar vara intressant i en lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering till positioner med ekonomiansvar är till exempel ekonomisk brottslighet, konkurser eller skulder till Kronofogdemyndigheten sådant som påverkar arbetsgivarens lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering av legitimerad personal, inom t.ex. vårdsektorn, är indragen licens, tillsynsärenden som lett till disciplinpåföljd och vissa typer av vålds- eller tillgreppsbrott istället relevant information

 

Testa Checko redan idag, här!

Bakgrundskontroll

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll via oss är en juridisk kontroll av privatpersoner via Sveriges domstolar. Det innebär att när vi gör en bakgrundskontroll ser vi över om berörd person förekommer i domar, i folkmun kallat ”kolla brottsregister”. När vi gör bakgrundskontrollerna söker vi via personnummer, på så sätt får vi reda om personen har blivit dömd i domstol. Ni får också tillgång till samtliga dokument som vi finner, så att ni får en fullständig bild av bakgrundskontrollen.

Vi gör inte kontrollen via polisens belastningsregister, men kontrollen motsvarar den information som du får ut vid ett enskilt utdrag hos polisen.

 

När kan jag göra en bakgrundskontroll?

Anledningen bakom att göra bakgrundskontroller kan vara väldigt olika. Men några av de vanligaste anledningarna är att du är ett företag som vill göra det i samband med en rekrytering. Vi har flertalet företag som använder Checko.se som ett naturligt steg i sin checklista i rekryteringsprocessen.

En annan anledning som en bakgrundskontroll är nödvändig är för idrottsföreningar. De personerna som arbetar med barn/ungdomar bör kontrolleras med bakgrundskontroller årligen. Allt för att sträva mot en säker miljö för barn/ungdomar att utöva sina idrotter. Det blir också allt vanligare att man genomför en bakgrundskontroll när man exempelvis skall hyra en bostad, eller gå med i en bostadsrättsförening.

Oavsett behovet bakom bakgrundskontroller, så kan vi på Checko.se hjälpa er att snabbt få uppdaterad information från Sveriges domstolar!

 

Checko.se

100% träffsäkerhet
Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Testa Checko.se här!