Begära ut dom anonymt

Begära ut dom anonymt?

Får man begära ut domar anonymt trots att man inte själv är med i den?

JA det får man göra. Varje svensk medborgare har idag rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt svenska lagar. En dom räknas som en allmän handling från en svensk myndighet. Så den har alla svenska medborgare rätt att ta del av, helt anonymt.

Domar kan plockas ut direkt hos den fysiska domstolen, där du inte behöver uppge varken namn eller andra personuppgifter. Således kan du vara anonym och begära ut domar där du själv inte förekommer.

Lagen som reglerar rätten till allmänna handlingar, såsom domar är:
2 kapitel 1 § tryckfrihetsförordningen:
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.
Lag (2018:1801).

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

 

Plockar man ut domar anonymt via Checko.se?

Ja självklart.
Domar en allmän handling. Så oavsett om du är privatperson, företag, bostadsrättsförening eller annan organisation så gör du kontrollen anonymt. Så du kan få ut en dom anonymt via oss på Checko

Här gör du din sökning efter en bakgrundskontroll

Kan man hämta ut domar online?

Du kan hämta ut både strafföreläggande och domar online. Som privatperson finns det idag många olika vägar att gå för att få ett digitalt utdrag som presenterar ditt register i form av domar och straffpåföljder. Du kan bland annat ta saken i egna händer och kontakta samtliga domstolar för att begära ett utdrag som påvisar eventuella domar och brott i ditt personnummer. Är man dock osäker på om man har någon dom och dessutom inte kommer ihåg vilken domstol som utfärdat domen så blir detta väldigt tidskrävande. Bara när det kommer till tingsrätter så finns det hela 48 stycken i Sverige. Sedan finns det hovrätter, högsta domstol, förvaltningsdomstolar och diverse specialdomstolar, exempelvis Mark- och miljödomstolen.

Domar online via Checko.se

Du kan också hämta ut domar online via oss på checko.se. Vi hjälper dig att få ett utdrag från Sveriges alla domstolar och resultatet får du inom två timmar från det att du lagt beställningen. Vi påvisar eventuella domar och brott och finns det en dom i ditt personnummer så får du ta del av den. Som du hör så behöver det inte vara speciellt omständigt och tidskrävande att hämta ut domar online.

 

Kan jag få ut brottsregister online via polisen?

Nej, polisen erbjuder idag ingen digital tjänst där du kan hämta ut brottsregister online. Vill du begära ett utdrag från polisens belastningsregister så behöver du först fylla i en blankett och sedan skicka in denna. Därefter väntar en handläggningstid på 2-3 veckor innan du får utdraget skickat till dig per post till din folkbokföringsadress. Eftersom polisens brottsregister inte finns online så är det betydligt smidigare att vända sig till Sveriges domstolar, via oss på Bakgrundskollen.se.