Bakgrundskontroll Inför Anställning

Anställning av nya medarbetare är för företag en viktig grej. Vad som ibland blir ett problem är att det inte finns tillräcklig med information om den som söker arbetet. Konsekvenserna av detta blir att det kan bli kostsamt för företaget att göra felrekryteringar. Detta kan även ge risker för varumärket. Vid en rekrytering och insamling av personlig information måste företag beakta GDPR som kan sätta begränsningar. Detta måste företag ta hänsyn till när det gäller personliga uppgifter och relevansen i om det är lagligt att inhämta eller inte. Inhämtning av icke relevant information kan vara att arbetsgivaren granskar aktivitet på internet. Bakgrundskontroll inför anställning gällande utdrag ur belastningsregistret är däremot inget lagkrav på att det ska vara från polisens belastningsregister. Ett utdrag ur polisens belastningsregister tar upp till 2-3 veckor att få mendan på Checko får du svar inom 24 timmar med all information du behöver för din bakgrundskontroll inför anställning

Är det tillräckligt att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko?

Ja! Att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko räcker gott och väl inför en rekrytering! Vi på Checko söker igenom alla Sveriges domstolar där du enkelt och automatiskt kan hämta rättsinformation. Alla domar är offentliga i Sverige, om de inte har sekretess. Därför går det lika bra att beställa en bakgrundskontroll inför anställning via Checko som att gå via polisens belastningsregister. På grund av detta finns chansen att kunna göra juridiska kontroller. Varför vill vissa arbetsgivare ha utdrag från belastningsregistret. Att göra en bakgrundskontroll inför en anställning görs ofta för att kunna göra en bedömning på om personen i fråga förekommit i någon dom eller blivit dömd via domstol.

Är det anonymt att göra en bakgrundskoll med Checko? – Hänsyn till GDPR

När det gäller bakgrundskontroll inför anställning är det helt anonymt att göra på önskad person och personen kommer inte att få reda på detta. All information som finns tillgänglig tar vi i beaktning och information kommer inte att utebli

Viktigt att veta!

Personlig information som strider mot GDPR lämnas ej ut i våra kontroller och det är ingen information vi får in heller

Belastningsregister

I och med det blir vanligare med bakgrundskontroll inför anställning ska vi nu gå igenom vad som faktiskt står i belastningsregistret man får ut hos oss på Checko. Belastningsregistret sammanställer strafförelägganden och domar som gjorts mot dig. Det står endast vilka brott som man dömts till och det står ingenting om brott du varit misstänkt för. Ett strafföreläggande som är godkänt är det enda som registreras och förs in i belastningsregistret. Informationen som finns i belastningsregistret är bara vilken dom som utfärdats mot dig och ingen bakomliggande information om brottsrubriceringen. Hur länge man finns kvar i brottsregistret är olika beroende på vilket brott man åtalas för. Du kan läsa mer om hur länge du finns kvar i belastningsregistret här!

I och med att det börjar blir vanligare vid rekrytering att göra bakgrundskontroll inför anställning är det även vanligare att den anställda får ansvaret att fixa utdrag ur belastningsregister. I och med att allt sker automatiskt och digitalt via Checko går denna process snabbt och är mycket enkel. Du behöver endast beställa din bakgrundskontroll inför anställningen och kommer därefter få tillbaka ett mejl och är redo att skicka in det till arbetsgivare. 

Gör din bakgrundskontroll hos oss på Checko!

Checko.se för HR-avdelningen

HR-avdelningen 

I många HR-team är rekrytering en viktig del av jobbet. En allt vanligare metod för att säkerställa att lämpliga personer anställs är att utföra olika typer av bakgrundskontroller. Det är aldrig självklart att den information som lämnas av en kandidat, eller inhämtas av er som arbetsgivare, är relevant. Det är viktigt att balansera den rekryterande arbetsgivarens eventuella intresse av att inhämta information och kandidatens personliga integritet. 

I dagens läge när mycket information finns lättåtkomlig måste arbetsgivaren vara selektiv med vilken information som de tar del av. De måste också ha dataskyddsförordningens krav för att skydda kandidatens personliga integritet i åtanke. Den första frågan att ställa sig vid en rekrytering är vilken information och vilka kontroller ni behöver göra.

 

3 tips om du hittar en dom i bakgrundskontrollen

När du genomför en bakgrundskontroll är det viktigt att också tänka ut vad ni som företag gör om personen har en dom på sig, dvs har begått ett brott och blivit dömd i svensk domstol för det. Här kommer våra 3 bästa tips om ni hittar en dom på en person i en rekryteringsprocess:

Läs igenom domen noggrant.
Se också till att det inte finns fler dokument i bakgrundskontrollen. Det kan exempelvis vara så att personen blivit dömd i tingsrätt, men friad i hovrätt. Läser du bara igenom tingsrättens dom, då har du skapat dig en missvisande bild jämfört med vad Sveriges rättssystem anser. Så läs alla dokumenten noggrant.

Relevans.
Väg hur relevant den domen som personen fått emot sig är till jobbet de sökt. Spelar det någon roll om personen åkt dit för fortkörning om de skall arbeta med att sälja kläder i butik?

Dialog med personen.
Ha en öppen dialog med det du fått fram i bakgrundskontrollen. Har personen inte informerat om det innan så är det en bra fråga att börja med. Få den personens syn på händelsen eller händelserna, innan du fattar ett beslut.

 

Testa Checko.se för HR-avdelningen här!

Checko.se för bemanningsföretag

Bemanningsföretag

Har du ett bemanningsföretag kan du använda dig av oss på Checko!

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen. Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll

Det blir allt viktigare med kvalitet i rekryteringarna nuförtiden. Vi känner ett större ansvar mot bemanningsföretag, dess anställda och vilken kollega som rekryteras in. Därför är varje ny rekrytering en viktigt process för företag i Sverige, framförallt för de mindre bolagen där varje anställd står för en betydande andel av företagets totala personalstyrka. Gör säkra & snabba bakgrundskontroller via Checko.se i din rekryteringsprocess

Genomför tidigt en bakgrundskontroll på den sökande och undanröj direkt eventuella frågetecken i er rekryteringsprocess. Innan personen i fråga har kommit djupare in i rekryteringsprocessen. Du behöver inte heller betala flera tusen kronor till leverantörer för att de skall göra bakgrundskontroller för er räkning. Gör istället Checko.se till en naturlig del i er rekryteringsprocess och plocka ut bakgrundskontroller till marknadens bästa pris.

Vid en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar får ni som arbetsgivare ett säkert och pålitligt utdrag samt ett bra beslutsunderlag i kontrollen av era arbetssökande. Det är mer integritetsvänligt att ni som bemanningsbolag gör registerutdraget via Sveriges domstolar än att arbetssökande själva ska kräva in ett utdrag ur polisens belastningsregister vilket också är väldigt tidskrävande för båda parter. Kom igång och effektivisera er rekryteringsprocess genom att själva hämta bakgrundskontroller på era kandidater.

 

Checko.se 

100% träffsäkerhet

Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Testa Checko.se gratis här!