Brottsregister

Möjlighet till kontroll!

Utdrag ur polisens belastningsregister omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott. Exempel på detta kan vara fortkörning. I många fall är inte dessa relevanta utifrån jobbets karaktär. På Checko får du möjlighet till kontroll och en uppfattning på önskad persons brottsregister

Utdrag ur brottsregister

Ett brottsregister, också känt som belastningsregister, skapas av polismyndigheterna. Registret innehåller information om en persons brottsliga historia och brott som har blivit domstolsfällda. Som svensk medborgare har du rätt att begära ett utdrag ur brottsregistret.

 

Vad är ett brottsregister?

Brottsregistret är en offentlig register där information om personer som har dömts för brott registreras. Informationen inkluderar typen av brott, datum för dom och eventuella straff. Syftet med brottsregistret är att ge myndigheter och andra organisationer information som kan användas för att ta beslut om personers rättigheter och skyldigheter, såsom arbetstillstånd, kreditvärdighet och vårdnad om barn. Det är viktigt att beakta att en person är oskyldig tills det motsatta bevisats och att information i brottsregistret bara är en del av den totala bilden av en persons bakgrund.

 

Söka i brottsregistret

På Checko är det enkelt att beställa en digital kontroll och du kan göra det helt anonymt. Ingen kommer få reda på om du har beställt en bakgrundskontroll på en specifik person eller dig själv. Att få ett utdrag från polisens belastningsregister tar ca 2-3 veckor, medan ett utdrag från Sveriges domstolar på Checko.se ger svar direkt inom några minuter.

 

Syfte med brottsregistret

Brottsregistret används främst för att veta mer om en specifik persons brottshistoria. Arbetsgivare kan till exempel begära ett utdrag när de anställer någon som arbetar med barn, försäkringsdistribution eller arbete som innebär hantering av pengar. Du kan enkelt beställa ett utdrag från ditt eget eller en annans brottsregister.

 

Så beställer du ett brottsregister

Vi hjälper företag, föreningar och privatpersoner att göra snabba, effektiva och 100% träffsäkra juridiska bakgrundskontroller. Följ de enkla stegen för att beställa din kontroll: logga in, skriv personnumret, och få svar direkt inom sekunder.

 

100% träffsäkerhet

Vårt system är noggrant konstruerat för att leverera korrekt och trovärdig data med 100% träffsäkerhet.

Kostnadseffektivt

Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt och prisvärt. På Checko erbjuder vi effektiva lösningar för att göra det enklare för dig.

Beställ din kontroll här!