Får man begära ut dom anonymt även om man själv inte är med i den?

Ja det får man! Är du svensk medborgare har du idag rätten att ta del av allmänna handlingar som att begära ut dom anonymt enligt svensk lag. Som nyligen nämt räknas en dom som en allmän handling från en svensk myndighet. Vilket betyder att alla svenska medborgare har rätt till att ta del av, helt anonymt.

Hur funkar detta?

Du kan begära ut en som direkt hos den fysiska domstolen där du inte behöver uppge namn eller andra personuppgifter. På grund av detta kan du vara anonym när du begär ut domar där du själv inte förekommer.

Det finns en lag som reglerar rätten till allmänna handlingar, som exempelvis domar, och är:

Lag (2018:1801)

2 kapitel 1 § tryckfrihetsförordningen:
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.

Alla har därav rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Allmänna handlingar kan även ha att göra med text, bild, film eller ljudinspelning. För att det ska ses vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

 

Kan man begära ut dom anonymt via Checko.se?

Ja! Det gör man!
Detta är på grund av att en dom är en allmän handling. Är du privatperson, företag, bostadsrättsförening eller annan organisation så gör du begära ut kontrollen anonymt. Så du kan få ut en dom anonymt via oss på Checko

Här kan du skapa en bakgrundskontroll!