Begära ut dom anonymt?

Får man begära ut domar anonymt trots att man inte själv är med i den?

JA det får man göra. Varje svensk medborgare har idag rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt svenska lagar. En dom räknas som en allmän handling från en svensk myndighet. Så den har alla svenska medborgare rätt att ta del av, helt anonymt.

Domar kan plockas ut direkt hos den fysiska domstolen, där du inte behöver uppge varken namn eller andra personuppgifter. Således kan du vara anonym och begära ut domar där du själv inte förekommer.

Lagen som reglerar rätten till allmänna handlingar, såsom domar är:
2 kapitel 1 § tryckfrihetsförordningen:
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.
Lag (2018:1801).

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

 

Plockar man ut domar anonymt via Checko.se?

Ja självklart.
Domar en allmän handling. Så oavsett om du är privatperson, företag, bostadsrättsförening eller annan organisation så gör du kontrollen anonymt. Så du kan få ut en dom anonymt via oss på Checko

Här gör du din sökning efter en bakgrundskontroll