Bakgrundskontroller

Tidigare var det svårt att hitta domar på en person online. Vanligtvis behövde man skicka massa papper till diverse domstolar, arkiv eller begära ett utdrag från belastningsregistret hos Polisen.

Bakgrundskontroller

Tidigare var det svårt att hitta domar på en person online. Vanligtvis behövde man skicka massa papper till diverse domstolar, arkiv eller begära ett utdrag från belastningsregistret hos Polisen. Nu kan du göra Bakgrundskontroller på Checko.se direkt här

Ett utdrag ur belastningsregistret är ett dokument, innehållandes uppgifter om din eventuell brottshistorik och dess påföljder. Belastningsregistret tillhandahålls av Polismyndigheten.

Man kan beställa ett utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten genom olika blanketter. Valet av blankett utgör vilken typ av information du önskar att erhålla.

Alla svenska medborgare med ett personnummer utfärdat, har rätten att begära ett utdrag på sig själva. Det finns dock ingen möjlighet att begära ett utdrag från belastningsregistret för någon annan person än sig själv via Polismyndigheten…

…Förrens nu! Nu kan du hämta ut bl.a. strafföreläggande och domar online. Du som privatperson har idag flera olika vägar att gå för att erhålla ett digitalt utdrag som redogör ditt register över eventuella domar och straffpåföljder.

Antingen så kan du ta saken i egna händer och kontakta samtliga domstolar för att begära ett utdrag som påvisar dina eventuella domar. Är man osäker på om man har någon dom och isåfall inte minns vilken domstol som utfärdat domen, blir detta extremt tidskrävande. Om vi kollar på enbart tingsrätterna i Sverige, finns det hela 48 stycken. Därtill finns det ett antal hovrätter, högsta domstolen, förvaltningsdomstolar och diverse specialdomstolar.

Eller så använder du Checko! Vi hjälper dig som privatperson, företag eller förening eller att göra bakgrundskontroller digitalt – på ett snabbt, kostnadseffektivt och 100% träffsäkert sätt.

Om det inte föreligger något lagkrav på ett utdrag från just belastningsregister, är vår bakgrundskontroller ett snabbare och minst lika pålitligt alternativ. Ni får erhåller svar omgående och hittar resultaten säkert inne på ert konto. Vi gör en sökning direkt mot Sveriges domstolar och skapar således ett säkrare och snabbare alternativ till polisens belastningsregister där du kan få vänta upp till tre veckor på kuvertet.

 

Hur fungerar det

1. Bli kund/Beställ

Först måste du bli kund hos oss. Antignen genom att registrera dig på Checko.se eller beställ en bakgrundskontroll. I beställningen så anger du personnummer på personen som du vill göra en bakgrundskontroll på. Organisationer, företag eller föreningar behöver inte ha samtycke från personen i fråga innan en bakgrundskontroll utförs.

2. Få svar

Du får information via email när din bakgrundskontroll är färdigbehandlat. Vanligtvis så tar det några få sekunder. Med Checko behöver du inte vänta 3 veckor på att belastningsregistret ska trilla ner i brevlådan. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. När bakgrundskontrollen sedan är färdigbehandlad, hittar du den tryggt inne på ditt konto, efter att du har loggat in.

3. Ta del av resultatet

Bakgrundskontrollen, innehållandes rättsinformation ifrån Sveriges domstolar presenteras för dig digitalt. Checko presenterar tydligt på den utförda kontrollen om det finns något att anmärka på. ‘’Träff’’ betyder att det finns något att anmärka på. ‘’Ingen träff’’ betyder att personen som har kontrollerats, inte finns med i något rättsdokument.

 

Bakgrundskontroller vid rekrytering

Vid rekrytering genomförs flertalet kontroller, speciellt inför tillsättandet av mer avancerade roller på nyckelpositioner. Sedan är det givetvis självklart att genomföra intervjuer och referenstagning.

Varför även använda sig av bakgrundskontroller inför rekrytering?

I en rekryteringsprocess är det vanligvis små marginaler mellan kandidaterna och för att säkerställa att en person anställs på rätt grunder, bör en bakgrundskontroll genomföras. Detta görs vanligtvis för att undanröja eventuella frågetecken direkt.

  1. Genom en integrationslösning med vårt Checko API som bas, kan du som rekryterar med Teamtailor enkelt lägga till bakgrundskontroller som en del av ditt befintliga rekryteringsflöde. Detta ökar därmed säkerheten i din organisations rekryteringsprocesser samtidigt som du sparar värdefull tid och resurser.

Du finner vår applikation i Teamtailors ’’marketplace’’. För mer information kring hur du kommer igång, vänligen kontakta oss eller Teamtailor-support.

 

Bakgrundskontroller vid ny hyresgäst

Att hyra ut sitt boende är vanligtvis riskfritt. Många tittar på den potentiella hyresgästens ekonomi, rök samt djurfri (om du har detta som krav) samt eventuella referenser från vänner och bekanta.

Varför även använda sig av bakgrundskontroller av hyresgästen?

I många fall, så är det riskfritt att hyra ut sitt boende. Man skriver ett vattentätt kontrakt med hyresgästen, innehållandes ersättningsplikt och regler. Man brukar även i många fall inventera hyresobjektet innan uthyrning för att säkerställa vad som fanns i boendet innan det hyrdes ut. Allt fler hyresvärdar samlar in all fakta om en hyresgäst det går, däribland information om deras eventuella kriminella historia.

Genom att göra en bakgrundskontroll säkerställer ni att när ni hyr ut ert boende till en främmande person, får all fakta direkt om kandidaten.

 

Bakgrundskontroller för föreningar

Från och med den 1 januari 2020, är det krav för föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet att kontrollera registerutdrag, beträffande ledare med regelbunden kontakt med barn.

Nu när din förening är tvungen att göra ett registerutdrag samt dokumentera att kontrollen har gjorts. Riksidrottsförbundet har gått ut med information om vad det är som föreningar måste titta efter. Det gäller; Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Hur kan ni som förening effektivast göra bakgrundskontroller på era ledare?

Med en bakgrundskontroll från Checko. En bakgrundskontroll – enkelt förklarat, är ett digitalt utdrag från Sveriges domstolar. Här får ni reda på om personen i fråga är dömd i domstol. Är personen det så har ni möjlighet att beställa originaldomarna tryggt och säkert inne i ert konto. Om personen i fråga är dömd får ni de domar som Riksidrottsförbundet efterfrågar.

 

Vad är objektiva bakgrundskontroller?

Checko har inställningen att vara en objektiv aktör när det kommer till bakgrundskontroller för företag, föreningar och privatpersoner. Från vår synvinkel innebär det att vi som företag inte ger några rekommendationer på den fakta som vi presenterar för er.

Genom att vi är objektiva och inte ger några kommentarer eller rekommendationer, kan våra kunder själva skapa sig en uppfattning om situationen.

Varför är Checko objektiva?

Vi anser inte att ett företag som arbetar med bakgrundskontroller, skall kunna påverka ett företags rekryteringar. Det innebär inte att vi inte kan våra bakgrundskontroller och den kringliggande juridiken, men vi är inte experter på alla företag och branscher. Med bakgrund av detta, kan vi omöjligt komma med råd för om en kandidat passar ert just företag.

Prova Checko.se redan idag!

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Kan jag beställa en bakgrundskontroll på mig själv?

Givetvis! Faktum är att de flesta arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister. Detta då en bakgrundskontroll från Checko går snabbare att utföra och få svar på samt innehållades mer information än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Kan jag som arbetsgivare beställa en bakgrundskontroll?

Absolut! Allt fler företag går ifrån det traditionella sättet att utföra en bakgrundskontroll, d.v.s via Polisens belastningsregister. Polisens tjänst är inte anpassad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten beställa ett utdrag ur belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor på att erhålla brevet, är oftast en omöjlig ekvation för arbetsgivare. Via Checko, får arbetsgivaren svar omgående.

Hur snabbt får jag svar på min beställning?

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Vi är ett företag och behöver kvitto, får vi det?

Ni erhåller alltid ett kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson.

När är det krav på belastningsregister från polisen?

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi en juridisk bakgrundskontroll via oss.

Är en person dömd om man finns i brottmål?

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll. Det är därför av största vikt att du som kund alltid går igenom den informationen som presenteras för dig. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom, vilket noteras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon formell rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter.

Åtalsunderlåtelse innebär att ett brott utreds, men att det ännu inte blivit åtal eller rättegång. En åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet noteras i belastningsregistret.

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej. Personen som du har gjort en juridisk bakgrundskontroll på kommer inte att informeras om det. 

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret som företag?

Det snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Checko. När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. 

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss.

Vi är ett bemanningsföretag. Kan vi använda er?

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen.

Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.