Bakgrundskontroll inför jobb

Bakgrundskontroll inför jobb vid rekrytering, anställning eller liknande. Få svar direkt med allt du undrar eller behöver med Checko!

Bakgrundskontroll inför jobb

Bakgrundskontroll inför jobb blir allt vanligare. När du idag söker jobb vill oftast arbetsgivaren ha en bakgrundskontroll under rekryteringen. I och med att det kan bli kostsamt att rekrytera fel är det viktigt för arbetsgivaren att enkelt kunna begära en bakgrundskontroll inför jobba av kandidaten. För att rekryteringsprocessen ska gå så snabbt och säkert som möjligt kan Checko vara ett bra alternativ. Du får svar direkt och behöver inte vänta i veckor eller dagar på ditt svar 

Varför gör rekryterare bakgrundskontroll inför jobb anställning? 

Att beställa en bakgrundskontroll inför jobb kan ge ett ökat förtroende för företaget. Oftast görs en bakgrundskontroll inför jobb anställning av arbetsgivaren för att ta bort tvivel eller osäkerheter för din framtida prestation. I ett fåtal branscher finns det även lagkrav på att arbetsgivaren måste utföra en bakgrundskontroll från registerutdrag. Att bakgrundskontroll inför jobb görs i samband med att rekryteringar är för att skapa trygghet och en säkerhet för båda parter. För dig som arbetssökande kan du känna dig trygg med att din tilltänkta arbetsgivare är noggrann och lägger stor vikt i att hitta rätt person för tjänsten

Många arbetsgivare tycker idag att det är ett bättre alternativ att du som privatperson själv ska kunna beställa en bakgrundskontroll inför jobb anställning. Jämfört med att beställa en bakgrundskontroll via polisen går det betydligt snabbare och enklare att utföra detta på Checko

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret inför ett jobb?

När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss

 

Vem är Checko?

Checko är en plattform där användaren, d.v.s. en rekryterare, arbetssökande, hyresvärd eller idrottsförening ges möjligheten att utföra juridiska bakgrundskontroller på ett snabbt, säkert och 100% integritetsskyddat sätt. Exempelvis erbjuder Checko bakgrundskontroll inför jobb anställningar innehållandes juridisk information, hämtat från Sveriges domstolar. Informationen som presenteras i de juridiska kontrollerna kan vara bl.a. brottmål, tvistemål och strafföreläggande

Frågor & Svar

Fortfarande tveksam? Här svarar vi på några frågor!

Kan jag som arbetsgivare beställa en bakgrundskontroll?

Absolut! Allt fler företag går ifrån det traditionella sättet att utföra en bakgrundskontroll, d.v.s via Polisens belastningsregister. Polisens tjänst är inte anpassad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten beställa ett utdrag ur belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor på att erhålla brevet, är oftast en omöjlig ekvation för arbetsgivare. Via Checko, får arbetsgivaren svar omgående.

Hur snabbt får jag svar på min beställning?

Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Vi är ett företag och behöver kvitto, får vi det?

Ni erhåller alltid ett kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson.

När är det krav på belastningsregister från polisen?

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi en juridisk bakgrundskontroll via oss.

Är en person dömd om man finns i brottmål?

Bara för att en person förekommer i brottmål, betyder det inte att personen har fällts för brott. Faktum är att även friande domar omfattas av en juridisk bakgrundskontroll. Det är därför av största vikt att du som kund alltid går igenom den informationen som presenteras för dig. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom, vilket noteras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon formell rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter.

Åtalsunderlåtelse innebär att ett brott utreds, men att det ännu inte blivit åtal eller rättegång. En åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet noteras i belastningsregistret.

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej. Personen som du har gjort en juridisk bakgrundskontroll på kommer inte att informeras om det. 

Hur kan jag snabbast göra utdrag ur belastningsregistret som företag?

Det snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Checko. När du skickat in en kontroll, så tar det inte mer än ett par sekunder innan kontrollen är färdigbehandlad. Du får då tillgång till din bakgrundskontroll inne på ditt konto. 

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så är det effektivare att göra en kontroll hos oss.

Vi är ett bemanningsföretag. Kan vi använda er?

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen.

Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.