Anställning av nya medarbetare är för företag en viktig grej. Vad som ibland blir ett problem är att det inte finns tillräcklig med information om den som söker arbetet. Konsekvenserna av detta blir att det kan bli kostsamt för företaget att göra felrekryteringar. Detta kan även ge risker för varumärket. Vid en rekrytering och insamling av personlig information måste företag beakta GDPR som kan sätta begränsningar. Detta måste företag ta hänsyn till när det gäller personliga uppgifter och relevansen i om det är lagligt att inhämta eller inte. Inhämtning av icke relevant information kan vara att arbetsgivaren granskar aktivitet på internet. Bakgrundskontroll inför anställning gällande utdrag ur belastningsregistret är däremot inget lagkrav på att det ska vara från polisens belastningsregister. Ett utdrag ur polisens belastningsregister tar upp till 2-3 veckor att få mendan på Checko får du svar inom 24 timmar med all information du behöver för din bakgrundskontroll inför anställning

 

Tillräckligt med en bakgrundskontroll inför anställning?

Ja! Att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko räcker gott och väl inför en rekrytering! Vi på Checko söker igenom alla Sveriges domstolar där du enkelt och automatiskt kan hämta rättsinformation. Alla domar är offentliga i Sverige, om de inte har sekretess. Därför går det lika bra att beställa en bakgrundskontroll inför anställning via Checko som att gå via polisens belastningsregister. På grund av detta finns chansen att kunna göra juridiska kontroller. Varför vill vissa arbetsgivare ha utdrag från belastningsregistret. Att göra en bakgrundskontroll inför en anställning görs ofta för att kunna göra en bedömning på om personen i fråga förekommit i någon dom eller blivit dömd via domstol.

 

Kan man göra en anonym bakgrundskoll?

Ja, det kan man! Alla bakgrundskontroller på Checko är anonyma. När det gäller bakgrundskontroll inför anställning är det också helt anonymt personen du valt att göra en kontroll på kommer inte få reda på detta. All information som finns tillgänglig tar vi i beaktning och information kommer inte att utebli

Viktigt att veta!

Personlig information som strider mot GDPR lämnas ej ut i våra kontroller och det är ingen information vi får in heller

 

Vad står det i en bakgrundskontroll?

I och med det blir vanligare med bakgrundskontroll inför anställning ska vi nu gå igenom vad som faktiskt står i belastningsregistret man får ut hos oss på Checko. Belastningsregistret sammanställer strafförelägganden och domar som gjorts mot dig. Det står endast vilka brott som man dömts till och det står ingenting om brott du varit misstänkt för. Ett strafföreläggande som är godkänt är det enda som registreras och förs in i belastningsregistret. Informationen som finns i belastningsregistret är bara vilken dom som utfärdats mot dig och ingen bakomliggande information om brottsrubriceringen. Hur länge man finns kvar i brottsregistret är olika beroende på vilket brott man åtalas för. Du kan läsa mer om hur länge du finns kvar i belastningsregistret här!

I och med att det börjar blir vanligare vid rekrytering att göra bakgrundskontroll inför anställning är det även vanligare att den anställda får ansvaret att fixa utdrag ur belastningsregister. I och med att allt sker automatiskt och digitalt via Checko går denna process snabbt och är mycket enkel. Du behöver endast beställa din bakgrundskontroll inför anställningen och kommer därefter få tillbaka ett mejl och är redo att skicka in det till arbetsgivare. 

Gör din bakgrundskontroll hos oss på Checko!