Bakgrundskontroll Inför Anställning

Anställning av nya medarbetare är för företag en viktig grej. Vad som ibland blir ett problem är att det inte finns tillräcklig med information om den som söker arbetet. Konsekvenserna av detta blir att det kan bli kostsamt för företaget att göra felrekryteringar. Detta kan även ge risker för varumärket. Vid en rekrytering och insamling av personlig information måste företag beakta GDPR som kan sätta begränsningar. Detta måste företag ta hänsyn till när det gäller personliga uppgifter och relevansen i om det är lagligt att inhämta eller inte. Inhämtning av icke relevant information kan vara att arbetsgivaren granskar aktivitet på internet. Bakgrundskontroll inför anställning gällande utdrag ur belastningsregistret är däremot inget lagkrav på att det ska vara från polisens belastningsregister. Ett utdrag ur polisens belastningsregister tar upp till 2-3 veckor att få mendan på Checko får du svar inom 24 timmar med all information du behöver för din bakgrundskontroll inför anställning

 

Tillräckligt med en bakgrundskontroll inför anställning?

Ja! Att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko räcker gott och väl inför en rekrytering! Vi på Checko söker igenom alla Sveriges domstolar där du enkelt och automatiskt kan hämta rättsinformation. Alla domar är offentliga i Sverige, om de inte har sekretess. Därför går det lika bra att beställa en bakgrundskontroll inför anställning via Checko som att gå via polisens belastningsregister. På grund av detta finns chansen att kunna göra juridiska kontroller. Varför vill vissa arbetsgivare ha utdrag från belastningsregistret. Att göra en bakgrundskontroll inför en anställning görs ofta för att kunna göra en bedömning på om personen i fråga förekommit i någon dom eller blivit dömd via domstol.

 

Kan man göra en anonym bakgrundskoll?

Ja, det kan man! Alla bakgrundskontroller på Checko är anonyma. När det gäller bakgrundskontroll inför anställning är det också helt anonymt personen du valt att göra en kontroll på kommer inte få reda på detta. All information som finns tillgänglig tar vi i beaktning och information kommer inte att utebli

Viktigt att veta!

Personlig information som strider mot GDPR lämnas ej ut i våra kontroller och det är ingen information vi får in heller

 

Vad står det i en bakgrundskontroll?

I och med det blir vanligare med bakgrundskontroll inför anställning ska vi nu gå igenom vad som faktiskt står i belastningsregistret man får ut hos oss på Checko. Belastningsregistret sammanställer strafförelägganden och domar som gjorts mot dig. Det står endast vilka brott som man dömts till och det står ingenting om brott du varit misstänkt för. Ett strafföreläggande som är godkänt är det enda som registreras och förs in i belastningsregistret. Informationen som finns i belastningsregistret är bara vilken dom som utfärdats mot dig och ingen bakomliggande information om brottsrubriceringen. Hur länge man finns kvar i brottsregistret är olika beroende på vilket brott man åtalas för. Du kan läsa mer om hur länge du finns kvar i belastningsregistret här!

I och med att det börjar blir vanligare vid rekrytering att göra bakgrundskontroll inför anställning är det även vanligare att den anställda får ansvaret att fixa utdrag ur belastningsregister. I och med att allt sker automatiskt och digitalt via Checko går denna process snabbt och är mycket enkel. Du behöver endast beställa din bakgrundskontroll inför anställningen och kommer därefter få tillbaka ett mejl och är redo att skicka in det till arbetsgivare. 

Gör din bakgrundskontroll hos oss på Checko!

Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se är enkelt att använda, men har du ställt dig själv frågan hur bygger Checko sin databas? Låt oss berätta för dig hur vi kan leverera ett snabbt, digitalt, 100% träffsäkert och kostnadseffektivt svar till dig!

Hur bygger Checko sin databas?

Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se skickar varje dag en förfrågan till Sveriges Domstolar två gånger om dagen och frågar om det är några nya domar som kommit in. Här inkluderas både personer som aldrig blivit dömda innan och de som blivit dömda innan, det vill säga alla domar. Har det kommit ut någon dom så får vi det levererat av Sveriges Domstolar, därav är vårt svar 100% träffsäkert. Vår AI & Avläsningsmotor går igenom och kategoriserar informationen med metadata som vi sedan kan presentera i vår databas.

Checko gör också alltid ett grundarbete mot olika källor för att säkerställa att vi levererar korrekt information till dig som beställer en bakgrundskontroll. Vi uppdaterar även och ser över vår datavas för att ta bort den informationen som inte längre är aktuell hos en domstol, för att inget ska bli fel i era kontroller.

 

Hur funkar det då? 

  1. Bli kund/Beställ

Inledningsvis så måste du antingen bli kund, genom att registrera dig på Checko.se, alternativt beställ en bakgrundskontroll. I beställningen så anger du personnummer på personen som du vill göra en bakgrundskontroll på. Organisation, företag eller föreningar behöver inte ha samtycke från personen i fråga, innan en bakgrundskontroll är utförd. Rekommendationen från oss är dock att man begär samtycke.

  1. Få svar

Du blir informerad via mail när din bakgrundskontroll är färdigbehandlat. Vanligtvis så handlar det om några få sekunder. Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. När bakgrundskontrollen sedan är färdigbehandlad, hittar du den tryggt inne på ditt konto, efter att du har loggat in.

  1. Ta del av resultatet

Bakgrundskontrollen, innehållandes rättsinformation ifrån Sveriges domstolar presenteras för er digitalt. Checko presenterar tydligt på den utförda kontrollen om det finns något att anmärka på. ‘’Träff’’ betyder att det finns något att anmärka på. ‘’Ingen träff’’ betyder att personen som har kontrollerats, inte finns med i några rättsdokument.

 

 

Checko.se för HR-avdelningen

Bakgrundskontroll för HR avdelningen 

Rekrytering är en viktig process i de allra flesta HR-team och för HR avdelningen är det ytterst viktigt att försäkra sig att det anställs lämpliga personer för jobbet. Detta kan göras med hjälp av olika typer av bakgrundskontroller. Man kan aldrig vara säker på att informationen är relevant som lämnas in av arbetsgivaren eller kandidaten.

Balansen mellan kandidatens personliga integritet och arbetsgivarens personliga intresse är viktigt att skilja på i sådana situationer. Med detta menas att information om personer är väldigt enkelt att få fram och arbetsgivare bör vara försiktig och selektiv med vilken information som de tar del av. Därav måste varje arbetsgivare ta hänsyn till GDPR för att skydda kandidatens personliga integritet. Det är även viktigt att ställa sig frågan om vilken information och kontroller som behovs göras.

 

3 tips om du skulle hitta en dom i bakgrundskontrollen

Genomför du en bakgrundskontroll på en kandidat är det även viktigt att tänka ut vad ni som företag gör om personen skulle vara med i en dom, det vill säga har begått ett brott och därefter blivit dömd i svensk domstol för det. Därför har vi tagit fram 3 tips till HR avdelningen om ni hittar en dom på en person i rekryteringsprocessen.

 

Läs igenom domen noggrant

Börja med att läsa igenom domen noggrant och se också till att det inte finns fler dokument i bakgrundskontrollen. Det kan exempelvis vara så att personen blivit dömd i tingsrätt, men friad i hovrätt. Läser du bara igenom tingsrättens dom, då har du skapat dig en missvisande bild jämfört med vad Sveriges rättssystem anser. Så läs alla dokumenten noggrant.

 

Relevans

Se till att kontrollera hur relevant den domen som personen dömts för är i jämförelse med jobbet de sökt. Spelar det någon roll om personen åkt dit för fortkörning om de skall arbeta med att sälja kläder i butik?

 

Prata med kandidaten

Ha en öppen dialog med det du fått fram i bakgrundskontrollen. Har personen inte informerat om det innan så är det en bra fråga att börja med. Få den personens syn på händelsen eller händelserna, innan du fattar ett beslut.

 

Testa Checko.se för HR avdelningen här!