Vad menas med ett oöppnat kuvert?

Vad menas med ett oöppnat kuvert?

Det som menas med ett oöppnat kuvert är att företag/organisationer gör bakgrundskontroller, via polisens belastningsregister.
Det finns en del utmaningar kring att göra bakgrundskontroller via polisens belastningsregister som vi går igenom tydligare i detta inlägg.

Kortfattat är att när du skall göra utdrag ur polisens belastningsregister så behöver det göras av personen som det berör. Dvs du kan endast göra det på dig själv. Vill ett företag exempelvis ha tillgång till ditt eventuella polisregister så måste du begära ut det själv. Utdraget kommer sedan att skickas till din folkbokföringsadress, och där kommer det öppna kuvertet in i bilden igen. Det finns de som begär att du skall lämna kuvertet oöppnat, för att minska risken för förfalskning. Dvs att du ändrar eller tar bort information i ditt belastningsregister.

Syftet är då alltså att när du får hem kuvertet från polisen med ditt belastningsregister så skall du lämna det oöppnat till företaget/organisationen som ursprungligen efterfrågat det.

 

För att undvika frågan kring oöppnat kuvert

Frågan kring ett oöppnat kuvert är ett av många problem med att använda polisens belastningsregister vid bakgrundskontroller. Därför anser vi att checko.se är betydligt mer anpassat för er att göra bakgrundskontroller på personer.

 

Kan man hämta ut domar online?

Du kan hämta ut både strafföreläggande och domar online. Som privatperson finns det idag många olika vägar att gå för att få ett digitalt utdrag som presenterar ditt register i form av domar och straffpåföljder. Du kan bland annat ta saken i egna händer och kontakta samtliga domstolar för att begära ett utdrag som påvisar eventuella domar och brott i ditt personnummer. Är man dock osäker på om man har någon dom och dessutom inte kommer ihåg vilken domstol som utfärdat domen så blir detta väldigt tidskrävande. Bara när det kommer till tingsrätter så finns det hela 48 stycken i Sverige. Sedan finns det hovrätter, högsta domstol, förvaltningsdomstolar och diverse specialdomstolar, exempelvis Mark- och miljödomstolen.

Domar online via Checko.se

Du kan också hämta ut domar online via oss på checko.se. Vi hjälper dig att få ett utdrag från Sveriges alla domstolar och resultatet får du inom två timmar från det att du lagt beställningen. Vi påvisar eventuella domar och brott och finns det en dom i ditt personnummer så får du ta del av den. Som du hör så behöver det inte vara speciellt omständigt och tidskrävande att hämta ut domar online.

 

Kan jag få ut brottsregister online via polisen?

Nej, polisen erbjuder idag ingen digital tjänst där du kan hämta ut brottsregister online. Vill du begära ett utdrag från polisens belastningsregister så behöver du först fylla i en blankett och sedan skicka in denna. Därefter väntar en handläggningstid på 2-3 veckor innan du får utdraget skickat till dig per post till din folkbokföringsadress. Eftersom polisens brottsregister inte finns online så är det betydligt smidigare att vända sig till Sveriges domstolar, via oss på Bakgrundskollen.se.