Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se är enkelt att använda, men har du ställt dig själv frågan hur bygger Checko sin databas? Låt oss berätta för dig hur vi kan leverera ett snabbt, digitalt, 100% träffsäkert och kostnadseffektivt svar till dig!

Hur bygger Checko sin databas?

Hur bygger Checko sin databas?

Checko.se skickar varje dag en förfrågan till Sveriges Domstolar två gånger om dagen och frågar om det är några nya domar som kommit in. Här inkluderas både personer som aldrig blivit dömda innan och de som blivit dömda innan, det vill säga alla domar. Har det kommit ut någon dom så får vi det levererat av Sveriges Domstolar, därav är vårt svar 100% träffsäkert. Vår AI & Avläsningsmotor går igenom och kategoriserar informationen med metadata som vi sedan kan presentera i vår databas.

Checko gör också alltid ett grundarbete mot olika källor för att säkerställa att vi levererar korrekt information till dig som beställer en bakgrundskontroll. Vi uppdaterar även och ser över vår datavas för att ta bort den informationen som inte längre är aktuell hos en domstol, för att inget ska bli fel i era kontroller.

 

Hur funkar det då? 

  1. Bli kund/Beställ

Inledningsvis så måste du antingen bli kund, genom att registrera dig på Checko.se, alternativt beställ en bakgrundskontroll. I beställningen så anger du personnummer på personen som du vill göra en bakgrundskontroll på. Organisation, företag eller föreningar behöver inte ha samtycke från personen i fråga, innan en bakgrundskontroll är utförd. Rekommendationen från oss är dock att man begär samtycke.

  1. Få svar

Du blir informerad via mail när din bakgrundskontroll är färdigbehandlat. Vanligtvis så handlar det om några få sekunder. Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. När bakgrundskontrollen sedan är färdigbehandlad, hittar du den tryggt inne på ditt konto, efter att du har loggat in.

  1. Ta del av resultatet

Bakgrundskontrollen, innehållandes rättsinformation ifrån Sveriges domstolar presenteras för er digitalt. Checko presenterar tydligt på den utförda kontrollen om det finns något att anmärka på. ‘’Träff’’ betyder att det finns något att anmärka på. ‘’Ingen träff’’ betyder att personen som har kontrollerats, inte finns med i några rättsdokument.

 

 

Checko.se för HR-avdelningen

HR-avdelningen 

I många HR-team är rekrytering en viktig del av jobbet. En allt vanligare metod för att säkerställa att lämpliga personer anställs är att utföra olika typer av bakgrundskontroller. Det är aldrig självklart att den information som lämnas av en kandidat, eller inhämtas av er som arbetsgivare, är relevant. Det är viktigt att balansera den rekryterande arbetsgivarens eventuella intresse av att inhämta information och kandidatens personliga integritet. 

I dagens läge när mycket information finns lättåtkomlig måste arbetsgivaren vara selektiv med vilken information som de tar del av. De måste också ha dataskyddsförordningens krav för att skydda kandidatens personliga integritet i åtanke. Den första frågan att ställa sig vid en rekrytering är vilken information och vilka kontroller ni behöver göra.

 

3 tips om du hittar en dom i bakgrundskontrollen

När du genomför en bakgrundskontroll är det viktigt att också tänka ut vad ni som företag gör om personen har en dom på sig, dvs har begått ett brott och blivit dömd i svensk domstol för det. Här kommer våra 3 bästa tips om ni hittar en dom på en person i en rekryteringsprocess:

Läs igenom domen noggrant.
Se också till att det inte finns fler dokument i bakgrundskontrollen. Det kan exempelvis vara så att personen blivit dömd i tingsrätt, men friad i hovrätt. Läser du bara igenom tingsrättens dom, då har du skapat dig en missvisande bild jämfört med vad Sveriges rättssystem anser. Så läs alla dokumenten noggrant.

Relevans.
Väg hur relevant den domen som personen fått emot sig är till jobbet de sökt. Spelar det någon roll om personen åkt dit för fortkörning om de skall arbeta med att sälja kläder i butik?

Dialog med personen.
Ha en öppen dialog med det du fått fram i bakgrundskontrollen. Har personen inte informerat om det innan så är det en bra fråga att börja med. Få den personens syn på händelsen eller händelserna, innan du fattar ett beslut.

 

Testa Checko.se för HR-avdelningen här!

Checko.se för bemanningsföretag

Bemanningsföretag

Har du ett bemanningsföretag kan du använda dig av oss på Checko!

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.

Ni har svaret omgående och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller för en kostnadseffektiv peng. Om det är så att ni även använder Teamtailor som rekryteringsplattform, så har vi en integration som möjliggör för er att skicka in kontroller direkt från plattformen. Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll

Det blir allt viktigare med kvalitet i rekryteringarna nuförtiden. Vi känner ett större ansvar mot bemanningsföretag, dess anställda och vilken kollega som rekryteras in. Därför är varje ny rekrytering en viktigt process för företag i Sverige, framförallt för de mindre bolagen där varje anställd står för en betydande andel av företagets totala personalstyrka. Gör säkra & snabba bakgrundskontroller via Checko.se i din rekryteringsprocess

Genomför tidigt en bakgrundskontroll på den sökande och undanröj direkt eventuella frågetecken i er rekryteringsprocess. Innan personen i fråga har kommit djupare in i rekryteringsprocessen. Du behöver inte heller betala flera tusen kronor till leverantörer för att de skall göra bakgrundskontroller för er räkning. Gör istället Checko.se till en naturlig del i er rekryteringsprocess och plocka ut bakgrundskontroller till marknadens bästa pris.

Vid en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar får ni som arbetsgivare ett säkert och pålitligt utdrag samt ett bra beslutsunderlag i kontrollen av era arbetssökande. Det är mer integritetsvänligt att ni som bemanningsbolag gör registerutdraget via Sveriges domstolar än att arbetssökande själva ska kräva in ett utdrag ur polisens belastningsregister vilket också är väldigt tidskrävande för båda parter. Kom igång och effektivisera er rekryteringsprocess genom att själva hämta bakgrundskontroller på era kandidater.

 

Checko.se 

100% träffsäkerhet

Vi har lagt många timmar på att precisionsbygga vårt system. Vi levererar alltid korrekt och trovärdig data som verifierar sig själv med en rad olika verktyg för att garantera 100% träffsäkerhet!

Kostnadseffektivt
Att beställa bakgrundskontroller ska vara enkelt. Lika väl som det är enkelt, skall det vara billigt. Vi erbjuder med stolthet fantastiska priser för såväl privatpersoner som företag.

Få svaret direkt
Är du van att vänta upp till två veckor på att belastningsregistret skall dimpa ner i brevlådan? Med Checko behöver du inte vänta. Du får svar direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

Testa Checko.se gratis här!