Arbetsgivare Bakgrundskontroll

Rekrytering av nya medarbetare är en nyckelprocess för de flesta företag, och bristfällig information om en arbetssökande kan medföra både oönskade kostnader vid en felrekrytering och risker för arbetsgivarens varumärke. Många gånger finns det ett intresse av att göra en bakgrundskontroll som sträcker sig utöver de omständigheter som enbart framgår av ett CV eller att ta referenser. Det kan exempelvis handla om att granska kandidatens aktivitet på internet, framför allt i sociala medier, eller att begära att kandidaten uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Eftersom ett belastningsregister tar 2-3 veckor att få hem så är det lättare för arbetsgivare att göra en bakgrundskontroll här hos oss på Checko.se istället! Du får svaret direkt och kan göra en bakgrundskontroll 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och får alltid svaret lika snabbt.

 

Hur gör man en bakgrundskontroll vid anställning? 

Vilka informationspunkter som undersöks i en bakgrundskontroll beror på vilken typ av tjänst kandidaten är aktuell för, men vanligtvis innefattar de minst ID-verifiering, kontroll i domstolsregister och negativ ekonomisk information som betalningsanmärkningar och skuldsaldo. Verifiering av CV och negativ media är också vanliga kontrollpunkter.

 

  • Vid rekrytering av ledande befattningshavare (såsom styrelsemedlemmar och VD) kan negativ media, intressekonflikter och bolagskopplingar vara intressant i en lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering till positioner med ekonomiansvar är till exempel ekonomisk brottslighet, konkurser eller skulder till Kronofogdemyndigheten sådant som påverkar arbetsgivarens lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering av legitimerad personal, inom t.ex. vårdsektorn, är indragen licens, tillsynsärenden som lett till disciplinpåföljd och vissa typer av vålds- eller tillgreppsbrott istället relevant information

 

Testa Checko redan idag, här!