Allmänna villkor för Checko.se

Genom att använda Checkos tjänster accepterar du automatiskt följande villkor.

 

1. Bakgrund

1.1 Checko drivs under Sunread Sweden AB, 556887-5024, och är en del av HDL Group. Företaget har sitt säte i Helsingborg.

1.2 Med kund avses beställare, användare eller köpare av Checkos tjänster, såväl privatperson som företag.

 

2. Om tjänsten

2.1 Checko inhämtar och levererar juridiska bakgrundskontroller (information om individer) från Sveriges Domstolar.

2.2 Checko har ett svenskt utgivningsbevis och rättigheter att sälja och leverera bakgrundskontroller.

2.3 Vidare beskrivning av Checkos tjänster finns på hemsidan www.checko.se.

2.4 Önskar du att komma i kontakt med Checko, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör Checko av sig inom kort.

2.5 Checko följer lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och vid behov riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 

3.0 Beställning

3.1 När kund slutfört sin beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress kunden angivit.

3.2 I orderbekräftelsen finns uppgifter om tjänsten och pris samt fakturerings- och leveransadress.

3.3 Är något fel i orderbekräftelsen ska kunden omedelbart kontakta Checko via e-post till [email protected]

 

4. Leverans

4.1 Leveranstid är normalt inom 5-15 minuter efter slutförd beställning.

4.2 Om kunden upplever förseningar i leveransen (utan att Checko har meddelat kunden om längre leveranstid) ska kunden omedelbart kontakta Checko via e-post till [email protected]

 

5. Priser

5.1 Alla priser anges i SEK och alla priser är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

5.2 Checko reserverar sig för prisändringar orsakade av t.ex. prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information. Checko förbehåller sig rätten att justera priset.

 

6. Garantier och friskrivningar

6.1 Bakgrundskontrollerna innehåller alltid korrekta och trovärdiga uppgifter med full träffsäkerhet, utifrån vad som finns registrerat om personen i register hos Sveriges Domstolar.

6.2 Checko friskriver sig från allt ansvar avseende innehållet i bakgrundskontrollerna, då ingen granskning av innehållet eller annan handpåläggning görs av Checko.

6.3 Checko tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför Checkos rådande (force majeure).

6.4 Checko tar inget ansvar för eventuella förändringar i tjänsten som orsakas av leverantör eller andra faktorer utanför Checkos kontroll.

 

7. Betalning och återbetalning samt ångerrätt

7.1 Kunden betalar sin order direkt vid beställning eller genom faktura.

7.2 Vid beställning har kunden ingen ångerrätt, då det är fråga om individanpassad beställning med omedelbar leverans. Kunden är medveten om och har genom godkännande av dessa villkor samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

7.3 Belopp som betalas till Checko återbetalas inte när bakgrundskontrollen levererats.

 

8. Reklamation och klagomål

8.1 Om kund upplever fel i tjänsten måste kunden alltid kontakta Checko. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att felet har upptäckts till [email protected].

8.2 I meddelandet ska kunden klart och tydligt ange namn, postadress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

8.3 Checko förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att det inte finns något fel i enlighet med gällande lagstiftning eller det avtal kunden ingått med Checko.

 

9. Produktinformation

9.1 Checko reserverar sig för eventuella tryckfel på sin webbplats.

9.2 Checko försöker alltid på bästa sätt att exponera sina tjänster så korrekt som möjligt.