4 tips när du hittar en dom på en person!

Vi får en del frågor på Checko om vilka register vi har tillgång till och vilken dom som kommer synas och inte. Samt hur vi hittar domar på personer. Vi försöker uppdatera våra ”Vanliga frågor” med jämna mellanrum när nya frågor dyker upp så att ni alltid kan få svar på detta.

Vad gör du när du hittat en dom på en person?

Vi gör juridiska bakgrundskontroller. Det vi gör då är att kollar om den önskade personen förekommit/förekommer i några domar. Vad händer då om personen som du kollar upp förekommer i någon dom?

Detta är en viktig fråga att ta upp. Checko har som fokus att underlätta för privatpersoner, företag, idrottsföreningar och fastighetsägare och inte hitta misstag människor har begått. Vi har även skapat checko då vi inte tycker att polisens belastningsregister inte ska vara tillämpade åt denna typ av kontroller. 

Om du är ett företag eller fastighetsägare och personen du valt kolla upp faktiskt är dömd, hur handskas du med denna information och hur gör man?

 

4 tips när du hittar en dom på en person
  • Var noga med att läsa igenom domen noggrant och kolla igenom så att det inte finns fler dokument i bakgrundskontrollen. Man kan nämligen bli dömd i tingsrätten men sedan friad i hovrätten exempelvis. Detta kan leda till missvisande information och i värsta fall att man tar ett beslut för tidigt om en person som faktiskt blev friad. Det är därför viktigt att läsa igenom alla dokument noggrant.

 

  • Det är viktigt att kolla upp hur mycket relevans domen har i relation till jobbet de sökt eller den specifika uppgiften de sökt. Ett exempel på detta kan vara relevansen om personen sökt ett kassaarbete i en klädbutik och fått en dom på fortkörning. Är denna domen relevant för det arbetet då.

 

  • Det tredje tipset är att ha en öppen dialog med personen du tagit fram en bakgrundskontroll på. Det är viktigt att informera personen om detta om det inte gjorts tidigare. Det kan vara bra att se det ur den andra personen perspektiv och låta personen i fråga kunna få förklara innan ett beslut tas.

 

  • Det sista tipset är att vara tydlig med personen vad det finns för regler att förhålla sig till på er arbetsplats. Detta kan även vara i en fastighetsägares situation, presentera reglerna och vad det finns för konsekvenser kring dessa.